Defaults

søndag 3. januar 2010

Museumsquiz del 4

Museumsquizen vil bestå av tre spørsmål av gangen. Svarene på spørsmålene sendes inn på epost til oss sammen med navn og adresse: holmestrand.museum@gmail.com. De som raskest får 10 poeng vinner en omvisning på museet + en liten hemmelighet.Spørsmål
1) Hva er dette? (0,5 p)
2) Hvem har laget det? (1 p)
3) Hva symboliserer de ulike bestanddelene? (totalt 5 p)

Poengfordeling: (nå veldig spennende!)
Karl-Henrik Froböse 9,5 p
Anne-Lise Skillinghaug 8,5 p
Reidar Torgersen 7,5 p
Kasper Andreassen 6,5
Linda Aas-Haug 1 p