Defaults

fredag 8. januar 2010

Digitalt fortalt

Digitalt fortalt forteller om seg selv: "Digitalt fortalt ble lansert 3. februar 2009 og er ABM-utviklings satsning i Kulturminneåret 2009. Digitalt fortalt er under utvikling. Forbedringer kommer gjennom i 2009. Digitalt fortalt vil leve videre etter 2009.

Del og bli rikere!

Digitalt fortalt er personlige fortellinger knyttet til kulturminner fra hele landet. ABM-utvikling er ute etter de spennende og annerledes fortellingene - der det legges vekt på å være personlig. Vi ønsker fortellinger som er oppsiktsvekkende, engasjerende, vanskelige, morsomme eller avslørende. Noen ligger allerede ute på nettsiden, men her er det plass til mange, mange flere. Har du noe å fortelle?


Hva er målet med satsningen?

  • å lage en omfattende base av fortellinger som viser bredden og variasjonen i begrepene kulturminner og kulturarv
  • å legge til rette for at mange og ulike stemmer kan komme til orde
  • økt fokus på og interesse for kulturminner
  • økt bruk av digitale verktøy og nettformidling i arkiv, bibliotek og museer

Arkiv, bibliotek og museum er rene skattkamre og inneholder mange spennende historier fra fjern og nær fortid. ABM-utvikling ønsker at arkiv, bibliotek, museer, frivillige lag og foreninger og enkeltpersoner tar i bruk Digitalt fortalt for å fortelle sine fortellinger.

Hva er et kulturminne?

Et kulturminne kan både være av materiell art, så som:

  • gjenstander, bygninger og kulturmiljøer

eller av immateriell art, slik som:

  • tradisjoner og skikker, dans og musikk, muntlige overleveringer, og handlingsbåren kunnskap

Hva er en digital fortelling?

En digital fortelling kan være en tekst med illustrasjoner, en video, en lydfil, animasjoner, fotografier eller en nettutstilling.
Fortellingene kan ta utgangspunkt i ulike typer kilder, både skriftlige og muntlige, de kan ta utgangspunkt i gjenstander og i personlige opplevelser."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar