Defaults

tirsdag 31. mai 2011

Ytre vedlikehold av Nils Kjærsgate 4.

Det hele startet med at ved hjelp av Vestfoldmuseene hjalp oss til å få sysselsettingsmidler fra Kulturdepartementet høsten 2009. Vi fikk arkitektfirma Bjerknes og Kristensen, til å lage en dokumentasjon om museumsgårdens tilstand, og det var bedrøvelig lesing.

Vi har nå fått gjort i stand grunnmuren og laget en ordenlig drenering rundt huset. Trappehus som var siget opptil 14 cm er rettet opp og det er laget grunnmur til trappehuset mot Rådhusgaten. Det er også laget en ny kjellernedgang, slik at kjelleren kan benyttes. Parkanlegget rundt museumsgården er satt i stand igjen. Totalkostnaden for dette ble ca kr 1,1 mill. som er delvis finansiert med låneopptak ved siden av tilskuddet fra Kulturdepartementet på kr 400 000. Arbeidet som gjenstår er å få restaurert resten av kledningen og vask og maling av huset. Det er også ønskelig å få fjernet asfalten i Nils Kjærsgate for å få fram brosteinsleggingen igjen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar