Defaults

lørdag 15. mai 2010

Museumsquiz 2.4 - svar: 2.3

Museumsquizen vil bestå av tre spørsmål av gangen. Svarene på spørsmålene sendes inn på epost til oss sammen med navn og adresse: holmestrand.museum@gmail.com. De som raskest får 10 poeng vinner en omvisning på museet for seg og fire andre.


Quiz 2.4
Hva er opphavet til uttrykkene...?
a) "kav umulig"
b) "det glatte lag"
c) "ta en spansk en"


Svar på 2.3
1) Nevn tre seilskuter som det henger bilde av på Holmestrand Museum: Blant annet: Providentia, Agathe, Enigheden, Felice og Neptun/Gauss.

2) Hva er forskjellen på en brigg, en bark og en fullrigger?
Brigg: to master med rær, siste mast har gaffelseil.
Bark: tre master, de to første med rær, siste med gaffelseil
Fullrigger: tre eller fire master alle med rær.

3) Heter det Sundbrygga eller Sundebrygga og hvorfor?
Sundbrygga. Navnet er på grunnet av sundet der.

Vinnere av Museumsquizen del 1:
Karl-Henrik Froböse og Anne-Lise Skillinghaug

Anne-Lise Skillinghaug - 7p
Karl Henrik Froböse - 4 p
"Holmestranding, bypatriot" - 3p
Kasper Andreassen - 3p
Tran Berg-Haugen - 3p