Defaults

fredag 2. april 2010

Museumsquiz del 2 - 2. runde + svar til 2.1

Museumsquizen vil bestå av tre spørsmål av gangen. Svarene på spørsmålene sendes inn på epost til oss sammen med navn og adresse: holmestrand.museum@gmail.com. De som raskest får 10 poeng vinner en omvisning på museet for seg og fire andre.

1) I hvilke år har vi hatt bybranner i Holmestrand?
2) Hvor mange skuter er det blitt bygd i byen?
3) Hvor mange kirker finnes det i Holmestrand i dag og når ble Holmestrand Kirke innviet?

Svar på 2.1
1) Hvilken adresse har Holmestrand Museum? - Nils Kjærsgate 4, 3080 Holmestrand
2) Holmestrand Museum har ikke alltid hatt dette som adresse, hva het gaten før? Kirkegaten
3) Hva var bakgrunnen for det gamle navnet til gaten? Poenget til  kirkegater var at sjøfolk skulle finne gaten fra havnen, følge den og finne kirken uten problemer.

Vinnere av Museumsquizen del 1:
Karl-Henrik Froböse og Anne-Lise Skillinghaug


Kasper Andreassen - 3p

Anne-Lise Skillinghaug - 3p

"Holmestranding, bypatriot" - 3p