Defaults

tirsdag 20. april 2010

Holmestrand Kirke

 Postkort som selges på Holmestrand Museum

Det måtte tre søknader til før Kongen i København godkjente at det kunne bygges en kirke i Holmestrand. Før dette måtte alle kirkegjengere gå opp til Botne kirke. I 1674 ble kirken bygget. Grunnflaten har en karakteristisk Y-form. Denne formen for kirker har kun blitt bygget i Norge.

Grunn-planet består av 3 kvadrater på en likesidet trekant. Her er mange symboler, trekanten som betegner den treenige Gud og firkanten Verden. Kvadratenes og den likesidede trekantens sider er 15 alen lange. Da Noahs ark ble "båret" av vannet, sto det 15 alen over de høyeste fjelltopper. KulturYkirken I Norge har det blitt bygget 10 slike kirker, men det finnes kun fire kirker igjen hvor Holmestrand Kirke er det største.

Ler mer om symbolikken bak glassmaleriene i Holmestrand Kirke her.

Holmestrand Kirke er nå stengt for restaurering de nærmeste 2-3 årene.

Les mer om restaureringen hos Fattighuset og Jarlsberg Avis.Kilde:  
http://kulturykirken.no/
Holmestrand Kommunes pamflett om kirken

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar