Defaults

lørdag 6. mars 2010

Museumsquiz del 2: 1. runde

Museumsquizen vil bestå av tre spørsmål av gangen. Svarene på spørsmålene sendes inn på epost til oss sammen med navn og adresse: holmestrand.museum@gmail.com. De som raskest får 10 poeng vinner en omvisning på museet for seg og fire andre.

1) Hvilken adresse har Holmestrand Museum i?
2) Holmestrand Museum har ikke alltid hatt dette som adresse, hva het gaten før?
3) Hva var bakgrunnen for det gamle navnet til gaten?

Vinnere av Museumsquizen del 1:
Karl-Henrik Froböse og Anne-Lise Skillinghaug