Defaults

lørdag 28. november 2009

Reproduksjoner

Fotografene tok ikke bare bilder av mennesker, hus og landskap. En stort antall av glassnegativene vi finner i Louise Wold-samlingen er reproduksjoner andre fotografier. Hvorfor man gjorde dette kan være forskjellig, men en grunn kan være at man ønsket å bevare et gammelt bilde av en kjent og kjær. Hvordan denne reproduksjonen-prossessen har foregått har vi et eksempel på under:


Her ser vi at fotografen har hengt opp et bilde (opp ned kan man se når man har glassnegativen foran seg).

Så har fotografen lagt ramme rundt bildet. Selve glassnegativen er i dag i dårlig forfatning at det er vanskelig å få et godt resultat ved scanning.

Til sist ser vi at reproduksjonen er av en portrett-tegning. Det øverste mørke feltet er fra en papirlapp med navn på bestiller av bildet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar