Defaults

mandag 2. november 2009

Museumsquiz

Holmestrand Museum synes det er ordentlig trivelig at det er så mange besøkende på sidene våre! For å feire dette så stiller vi med en museumsquiz. Avhengig av hvor flittig den benyttes så vil vi ha dem med gjevne mellomrom.

Museumsquizen vil bestå av tre spørsmål av gangen. Svarene på spørsmålene sendes inn på epost til oss sammen med navn og adresse: holmestrand.museum@gmail.com. De tre raskeste som svarer rett på alle tre vil motta en bokpremie i posten.

Premien er: Sjørfartsbyen HolmestrandDe tre raskeste vil også bli oppført her på bloggen slik at man kan ha en lengre konkurranse gående mot hverandre her. (selvsagt er det mulig å ikke få sitt navn offentliggjort her hvis man ikke ønsker det). Alle bortsett fra de som har laget spørsmålene er velkomne til å delta!

Spørsmål:
1) Når fikk Holmestrand bystatus?
2)
Hva heter huset/gården der Holmestrand Museum ligger?
3) Hvem representerte Holmestrand i Eidsvoldsforsamlingen i 1814? (Navn og yrke)


1) When did Holmestrand receive the privileged as a official "city"?
2) What is the name of the house where Holmestrand Museum is located?
3) Who represented Holmetrand at Eidvold ("The constitution gathering") in 1814? (Name and profession)

Send your answer together with your name and address to holmestrand.museum@gmail.com. The first three who answer correctly will recive the book: "Sjøfartsbyen Holmestrand",