Defaults

mandag 16. november 2009

Museumsquiz del 3

Museumsquizen vil bestå av tre spørsmål av gangen. Svarene på spørsmålene sendes inn på epost til oss sammen med navn og adresse: holmestrand.museum@gmail.com. De som raskest får 10 poeng vinner en omvisning på museet + en liten hemmelighet.


Spørsmål:
1) Hvem ga navn til Weidemannsgate og hvor ligger den?
2) Hvem ga navn til Hagemannsveien og hvor ligger den?
3) Hvor ligger Andreas Munchsgate og hvilken forbindelse hadde Munch til Holmestrand?

Svar på Museumsquiz del 2

1) Når fikk Holmestrand kjøpstadbevilgning?
1744.

Ladested – kjøpstad – by er begreper knyttet til handel og toll.

Både innførsels- og utførselstoll ga store inntekter til statskassen og alle forhold i denne forbindelse var regulert av statsmyndighetene, les kongen.

Det var kong Christian IV som ga oss en toller i 1638 og Holmestrand ble registrert som ladested. Kong Christian VI ga oss kjøpstadsbevilling den 31. desember 1744.

Holmestrands borgere var ikke helt fornøyd med begrensningene som lå i den enkle kjøpstadsbevillingen og søkte derfor om byprivilegier først i 1749, senere i 1751.

Som kjent ble byprivilegiene gitt i 1752 av kong Frederik V.

Vi er klar over at kildene ”Byen under fjellet”, ”Holmestrandiana” og ”Holmestrand 250 år” gir litt forskjellig opplysninger om dette. Det kan gi grunn til forvirring og fortolkning.

”Byen under fjellet” og ”Holmestrand 250 år” gjengir byprivilegiene i sin helhet. Her er kjøpstadsbevillingen nevnt i innledningen. Vi har valgt å følge de offisielle papirene og vi legger ut transkripsjonene av kjøpstadbevilling av 1744, søknadsbrev av 1751, byprivilegiene av 1752.

2) Hva har Holstgården vært brukt til?
Privatbolig, skoler, leiegård og museum.

Privatbolig for familien Holst 1756-1852

Tordenskioldske Borgerskole 1854-1899

Døveskole 1900-1932

Leiegård med 4 boenheter 1933

Museum 1933. Kun i den store salen med inngang fra Rådhusgaten.

I dag museum i 3/4 av huset. En utleieleilighet.


3) Hvilken holmestrandsborger satt på Stortingen i 1905?
Dr. Gunnar Graarud

Poengfordeling:
Reidar Torgersen 3,5 p
Anne-Lise Skillinghaug 3,5 p
Karl-Henrik Froböse 3,5 p
Kasper Andreassen 1,5
Linda Aas-Haug 1 p