Defaults

fredag 6. november 2009

Museumsquiz del 2

Museumsquizen vil bestå av tre spørsmål av gangen. Svarene på spørsmålene sendes inn på epost til oss sammen med navn og adresse: holmestrand.museum@gmail.com. De som raskest får 10 poeng vinner en omvisning på museet + en liten hemmelighet.


Spørsmål:
1) Når fikk Holmestrand kjøpstadbevilgning?
2)
Hva har Holstgården vært brukt til?
3) Hvilken holmestrandsborger satt på Stortingen i 1905?

Poengfordeling:
Reidar Torgersen 2 p
Anne-Lise Skillinghaug 2 p
Karl-Henrik Froböse 2 p
Linda Aas-Haug 1 p