Defaults

fredag 30. oktober 2009

Casper Friederich Hagemann

C F Hagemann var den mest kjente av Gausens mange eiere. Han kom til Holmestrand i 1738 og kjøpte Gausen, hvor han bodde til sin død i 1775, 63 år gammel. Hagemann var overbirkedommer, amtsforvalter og overinspektør i grevskapet Jarlsberg. Han var involvert i Eidsfoss Verk og i Det Jarlsbergske sølvholdige Bly og Kobberverk, noe som til slutt ruinerte ham. Best huskes Hagemann for sin byggevirksomhet:
• Hovedbygningen på Nedre Gausen gård ca 1740.
• Weidemanngården ca 1765
• Hovedbygningen ved Eidsfoss Verk

Hagemannsveien går fra Backersgate, ned på Dunkebekk, langs sjøen, gjennom Hagemannsparken og opp til Skolegaten. Hele dette området lå i sin tid under Nedre Gausen gård, som var eid av Obirst Liutenant Casper Friederich Hagemann

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar